СТРАНИЦАТА Е АКТУАЛИЗИРАНА ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2024

АПАРТАМЕНТИ ДИРЕКТНО ОТ СТРОИТЕЛЯ, БЕЗ КОМИСИОННА

Наименование на обекта: Комплекс "ВИСТА ВЕРДЕ" (БЕЗ ТАКСА ПОДДРЪЖКА)

Изпълнител: Строителна компания "Бургос Строй"

Местоположение на обекта: гр. Бургас, ж.к. Бр. Миладинови

Тип на обекта: Жилищна сграда

Брой апартаменти: 91

*Брой ателиета: 21

Брой търговски обекти: 2

Брой жилищни етажи: 9

Брой партерни нива: 1

Брой нива на подземен паркинг: 2


ВНИМАНИЕ:

Според промените в ЗУТ, влезли в сила с публикуване в брой 16 на Държавен вестник от 23 февруари 2021 г., статутът на ателиетата СЕ ПРИРАВНЯВА към апартаментите.

Ателиетата НЕ ПЛАЩАТ промишлен ток.

Според чл. 5, ал. 29 и 29а от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията: "При определяне предназначението на сградата ателиетата се считат за жилища."

Източник: https://lex.bg/laws/ldoc/2135163904